oktober 2020
M D W D V Z Z
« okt    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Visie

… bij basisschool De Vesten te Herentals!

 • waar elk kind leert met plezier
 • waar elk kind succes ervaart
 • waar elk kind op zijn/haar talent en niveau wordt aangesproken
 • met een veilige en warme leeromgeving
 • met een professioneel leerkrachtenteam
 • met een actieve participatie van leerlingen en ouders
 • die goed bereikbaar is
 • met een ruime dienstverlening
  • voor- en naschoolse opvang
  • leerlingenvervoer van huis naar school
  • schoolrestaurant met warme maaltijden

BS De Vesten maakt deel uit van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Op onze school volgen we dan ook het opvoedingsconcept van dit officiële schoolnet.
Elke dag opnieuw werkt het schoolteam eraan om de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen die door de overheid worden opgelegd waar te maken.

Aandacht voor een brede vorming

We weten graag wat de interesses en de behoeftes van onze leerlingen zijn. Hun leefwereld is het vertrekpunt in de lesopbouw. Zo willen we hen nog meer betrekken bij de lessen. Door te werken rond de meest verschillende thema’s kunnen we allerlei werk- en oefenvormen aan bod laten komen. In alle klassen zorgen we dat de leerlingen kunnen samenwerken in groepen, we laten hen kennis opdoen in overleg met elkaar en met de leerkracht.

 

Actief leren is belangrijk

Wij willen een ‘doe-school’ zijn. Dit willen we bereiken door met onze kinderen te werken in en aan een krachtige leeromgeving.
In alle lessituaties proberen we zoveel mogelijk ruimte te maken voor de inbreng van de leerlingen. We gebruiken werkvormen die de interactie tussen de leerlingen vergroot: ze kunnen leren van en met elkaar. De leerkracht wordt dan meer een begeleider, die de kinderen helpt bij het leren en hen aanmoedigt hun kennis nog te vergroten.
We willen onze leerlingen actief zien in de klas. We leren hen dat ze zelf initiatief kunnen en mogen nemen. Door op deze manier hun zelfvertrouwen te vergroten, kunnen we bij de leerlingen het leerplezier vergroten.

 

Zorg voor elk kind

‘Elk kind is uniek!’ ‘Gelijke kansen voor iedereen.’ Als we met onze kinderen werken, zijn deze 2 uitgangspunten voor ons het allerbelangrijkst. Wij respecteren elk kind zoals het is. Er bestaan tussen kinderen enorm veel persoonlijke verschillen. In ons onderwijs willen we elk kind de kans geven om zijn of haar mogelijkheden helemaal te ontwikkelen.

 

Iedereen op één lijn

We zijn één school. We willen dat de kinderen zich thuis voelen bij ons, vanaf de eerste stapjes die een peuter hier zet, tot een kind de basisschool verlaat op het einde van het zesde leerjaar. Onze ‘huisstijl’ willen we dan ook duidelijk naar voor laten komen. Daarom werken onze leerkrachten en de directie als een hecht team: ze hanteren dezelfde basisprincipes en  overleggen dikwijls met elkaar. Daarom worden dezelfde leermethodes in alle klassen gebruikt. Van de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar is de leerinhoud in de klassen op elkaar afgestemd: de kennis en de vaardigheden worden opgebouwd.
Naast deze belangrijke uitgangspunten leggen we nog duidelijke accenten:

 • We willen dat onze leerlingen zich goed voelen op school en in de klas. We houden rekening met hun mogelijkheden. Daarnaast willen we dat de leerstof begrepen wordt. We zoeken naar een goed evenwicht.
 • We doen aan binnenlesdifferentiatie. Dit houdt in dat elk kind zoveel mogelijk kan leren tijdens elke les, wat zijn of haar mogelijkheden ook zijn.
 • We weten graag welke vooruitgang onze kinderen maken. Daarom volgen we hun resultaten en de manier waarop ze leren op de voet. Ons leerlingvolgsysteem is uitgebreid.
 • Een gezonde geest in een gezond lichaam! Onder begeleiding van een turnleerkracht kunnen de leerlingen hun fysieke mogelijkheden ontwikkelen. Dit gebeurt in de sporthal van de campus. We willen hen ook laten kennismaken met allerlei verschillende sporten. Ze kunnen deelnemen aan buitenschoolse sportactiviteiten. Hiervoor werken we samen met Stichting Vlaamse Schoolsport.
 • Samen maken we de school. We houden ervan als onze kinderen meewerken: hun ideeën en medewerking om het schoolleven verder te verbeteren zijn altijd welkom. Ook de inbreng van ouders stellen we op prijs. We willen positief samenwerken.
  We staan open voor iedereen. We hebben respect voor de filosofische, ideologische, culturele en godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen. We voeren een non-discriminatiebeleid.
 • We hebben een breed zorgbeleid. Elk kind moet voordeel kunnen halen uit het aangeboden onderwijs. De leer- en ontwikkelingswinst moet zo groot mogelijk zijn. We willen iedereen maximale ontwikkelingskansen geven. Ook onze kinderen die het moeilijk hebben omwille van hun sociale, economische en culturele achtergrond krijgen de kans op een brede algemene ontwikkeling. We maken hen sterk voor de maatschappij van morgen.
  Leerlingen met leerstoornissen, emotionele problemen of kinderen met een motorische achterstand hebben die brede zorg nodig. We staan elke dag klaar om hen te helpen.
 • We overleggen dikwijls met elkaar over het onderwijs dat we aanbieden. We werken acties uit om het te blijven verbeteren. Zo zorgen we voor een blijvend hoge onderwijskwaliteit.
 • Ons schoolteam wil de kinderen op een moderne manier onderwijzen. We werken aan een ICT-beleid. Het gebruik van computers in de klas wordt om allerlei redenen aangemoedigd: het opzoeken van informatie, oefeningen maken, zelf een werkstuk maken, … We willen onze kinderen alle vaardigheden leren zoals ze bepaald zijn in de ICT-eindtermen.
 • We voeren een gezondheidsbeleid. Samen met de ouders willen we onze leerlingen leren gezond te leven. Op school worden allerlei activiteiten georganiseerd die hen daarbij kunnen helpen.
 • We zijn bezorgd om de veiligheid van onze kinderen. Het is belangrijk dat ze zich veilig door het drukke verkeer kunnen bewegen. Met ons verkeersbeleid willen we van hen verantwoorde weggebruikers maken.